Friday, June 22, 2007

Assalamualaikum

Aku bukanlah ilmuan. Bukan juga cendiakawan. Ulama lagilah bukan. Tapi aku sokong hudud. Aku boleh terima hudud. Aku fahamlah sikit-sikit pasal hudud nih. Sikit jer. Sikit sangat. Yang aku tahu tentang kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud ni ialah:
.
a) Berzina iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut syara..
.
b) Menuduh orang berzina(qazaf), iaitu membuat tuduhan zina keatas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya, dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.
.
c) Minum arak atau minuman yang memabukan, samada sedikit atau banyak, mabuk atau tidak.
.
d) Mencuri, iaitu memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan atau milik tuannya.
.
e) Murtad, iaitu orang yang keluar dari agama islam, samada dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan iktikad kepercayaan.
.
f) Merompak (hirabah), iaitu keluar seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.
.
g) Pendurhaka (bughat), iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhakan kepada Ulil Amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Allah.
.
Terima kasih untuk info.
.

No comments: